Direkt zum Inhalt , Direkt zur Hauptnavigation

Silny na tenenie północnowschodniej Brandenburgii, Niemiec i Europy

Barnim: wyżyna pomiędzy Pradoliną Berlińską a Eberswaldzką. Dzisiaj nazwa ta oznacza powiat, którego teren połóżony jest pomiędzy północno-wschodnim Berlinem a granicą Polski - krajem należącym do Uni Europejskiej. Od Bernau, drugiego ośrodka miejskiego po stolicy powiatowej Eberswalde, jest tylko sześć kilometrów do granic  Berlina. Odpowiednio dogodne są połączenia autostradami  i drogami krajowymi, dalekosiężne i miejskie połączenia kolejowe, drogi wodne i linie lotnicze. Barnim jest mostem łączącym stolicę Niemiec z Europą Północną, Północno-Wschodnią i Europą Wschodnią.

Pełen kontrastów krajobraz Barnim został uformowany w okresie zlodowacenia. Liczne przejżyste jeziora, duże obszary lasów i łąk oraz godna uwagi różnorodność gatunkowa flory i fauny oferują niezapomniane przeżycia z przyrodą. Większość terenów jest pod ochroną przyrody, na szczególną uwagę zwrócić można na Rezerwat Biosfery-Schorfheide-Chorin, teren wpisany na listę UNESCO.

Pod względem geografi gospodarczej Barnim tworzony jest poprzez obszar powiązań Berlina, doliny Eberswaldzkiej i terenów wiejskich. Barnim jest nowoczesnym powiatem o wysoko rozwiniętej infrastrukturze. Dla ponad 184.000 mieszkańców tego obszaru znakomite są: oferta pracy i mieszkań, oferta nauki i możliwości spędzania wolnego czasu. Do głównych gałęzi gospodarczych zaliczana jest turystyka, służba zdrowia, dziedzina energii i metalu.

 

Suchen & Finden

Inhalt drucken

Besuchen Sie bitte auch unser Tourismusmarketing!

Blutspendetermine