Direkt zum Inhalt , Direkt zur Hauptnavigation

Silne powiązania

Ważne przedsiębiorstwa w  dziedzinach produkcyjnych w ramach sieci współpracy metalowej w powiecie: 105 w tym metal/metalurgia, budowa maszyn i urządzeń: 61 , osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach: 5 700 W tym w dziedzinach metalu/metalurgii, budowy maszyn i urządzeń: 2 490

Większość firm, oprócz dużych zakładów metalurgicznych, zatrudnia do 100 pracowników

Zakłady rzemieślnicze w Barnim: 1578, w tym metal/elektronika: 787

Suchen & Finden

Seitensammlung

Funktionen ein-/ausblenden

'Silna współpraca'

Keine Seiten in der Sammlung.

Inhalt drucken